Aukštikalnytė G. (2020). Slaugytojai – ne tik gydytojų nurodymų vykdytojai. Slauga. Mokslas Ir Praktika, (5 (257), 14.