Charlampovič T. (2020). Mokydamasi įgijau pasitikėjimo savo jėgomis. Slauga. Mokslas Ir Praktika, (5 (257), 14.