Kunigėlytė I., & Paulikienė S. (2020). Pacientų be sąmonės skausmo vertinimas reanimacijos ir intensyviosios terapijos skyriuje. Slauga. Mokslas Ir Praktika, (5 (257), 6-9.