Pocienė M., Gedrimė L., Jakubaitienė V., & Morkūnienė R. (2020). Kineziterapijos specialybės studentų fizinis aktyvumas kasdieniniame gyvenime. Slauga. Mokslas Ir Praktika, (5 (257), 9-13.