kompetencijų centro informacija S. priežiūros ir farmacijos specialistų. (2020). Nuotolinis mokymas – galimybė tobulinti profesines kompetencijas. Slauga. Mokslas Ir Praktika, 1(9 (285), 18-20.