Valančiūtė J. (2020). Fotomenininko, chirurgo Arturo Milašausko paroda „Septynios didžiosios nuodėmės“. Slauga. Mokslas Ir Praktika, (6 (258), 17.