Latakienė jolanta, & Grižas A. (2020). Kaip padėti žmogui po bandymo nusižudyti. Slauga. Mokslas Ir Praktika, (9 (261), 13-14.