Karpavičiūtė S., & Petkutė I. (2020). Muziejų veiklos poveikis: muziejininkų ir auditorijų nuomonių apžvalga. Slauga. Mokslas Ir Praktika, (12 (264), 16-18.