Valančiūtė J. (2020). Kūryba, gydanti sielą. Slauga. Mokslas Ir Praktika, (1 (265), 17.