kompetencijų centro informacija S. priežiūros ir farmacijos specialistų. (2020). Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijų centrui – Europos kokybės ženklas. Slauga. Mokslas Ir Praktika, (10 (274), 14.