Janiušina D., & Spirgienė L. (2020). Slaugos studentų žinių apie periferinės venos kateterių priežiūrą vertinimas. Slauga. Mokslas Ir Praktika, 1(10 (286), 1-9.