Tirvienė G., & Spirgienė L. (2020). Veiksniai, susiję su slaugytojų pasitenkinimu darbu. Slauga. Mokslas Ir Praktika, 1(11 (287), 12-17.