Valančiūtė J. (2020). Trijų mūzų susitikimas. Daktarės Laimos Bloznelytės-Plėšnienės autobiografinės knygos „Mėnulis ir užuolaida“ sutiktuvės. Slauga. Mokslas Ir Praktika, 1(11 (287), 26-27.