Riaubiškis V. (2020). Humanitarinės misijos Armėnijoje patirtis. Slauga. Mokslas Ir Praktika, 1(12 (288), 40–43.