Aleksandravičiūtė E., & Gedrimė L. (2020). Tėvų, auginančių vaikus, informacijos apie trauminius sužalojimus poreikio vertinimas. Slauga. Mokslas Ir Praktika, 1(12 (288), 20–25.