Žukauskienė D. (2020). Nematau savęs tavo akyse. Slauga. Mokslas Ir Praktika, 1(12 (288), 26-27.