Valančiūtė J. (2021). Kasdienių reikalų vadovas autistiškų vaikų tėvams. Slauga. Mokslas Ir Praktika, 2(2 (290), 33-34.