Skarbalienė A., Gedrimė L., & Skarbalius E. (2020). Onkologinės ligos valdymas, taikant ankstyvosios diagnostikos priemones. Slauga. Mokslas Ir Praktika, (1 (277), 14-15.