Žukauskienė D. (2020). 2020-IEJI – VAIKO EMOCINĖS GEROVĖS METAI. Ašaros – vaikiškų krizių vaistai. Slauga. Mokslas Ir Praktika, (2 (278), 8-9.