Žukauskienė D. (2020). 2020-IEJI – VAIKŲ EMOCINĖS GEROVĖS METAI. Namai ne visuomet yra namai. Slauga. Mokslas Ir Praktika, (3 (279), 13-14.