Valančiūtė J. (2021). Naudingas vadovėlis įvairių sričių medicinos darbuotojams. Slauga. Mokslas Ir Praktika, 2(4 (292), 39-40.