Greičienė S. (2021). Dėmesys naujoms idėjoms slaugoje. Slauga. Mokslas Ir Praktika, 2(5 (293), 48-49.