Valančiūtė J. (2020). Nuo šiol – daugiau paslaugų. Slauga. Mokslas Ir Praktika, (6 (282), 18.