Valančiūtė J. (2021). Knyga, skirta Lietuvos paliatyviosios medicinos draugijos veiklai. Slauga. Mokslas Ir Praktika, 2(7 (295), 45-46.