Petkutė I. Daugiajutimė meninės veiklos muziejuje programa demenciją turintiems asmenims. Slauga. Mokslas ir praktika, n. 6 (246), p. 9-10, 31 rugpj. 2020.