Gudlenkytė J. Lietuvai mūsų reikia. Slauga. Mokslas ir praktika, n. 1 (253), p. 12, 10 rugs. 2020.