Jankevičiūtė E. Džiaugiuosi galimybe padėti žmogui. Slauga. Mokslas ir praktika, n. 2 (254), p. 12, 18 rugs. 2020.