Mikužienė V. Slaugytojų, dirbančių stacionare, darbo motyvacija. Slauga. Mokslas ir praktika, n. 2 (254), p. 4-8, 22 rugs. 2020.