Aukštikalnytė G. Slaugytojai – ne tik gydytojų nurodymų vykdytojai. Slauga. Mokslas ir praktika, n. 5 (257), p. 14, 24 rugs. 2020.