Kunigėlytė I.; Paulikienė S. Pacientų be sąmonės skausmo vertinimas reanimacijos ir intensyviosios terapijos skyriuje. Slauga. Mokslas ir praktika, n. 5 (257), p. 6-9, 24 rugs. 2020.