Žukauskienė D. Nematau savęs tavo akyse. Slauga. Mokslas ir praktika, v. 1, n. 12 (288), p. 26-27, 23 gruodž. 2020.