Žukauskienė D. 2020-IEJI – VAIKO EMOCINĖS GEROVĖS METAI. Ašaros – vaikiškų krizių vaistai. Slauga. Mokslas ir praktika, n. 2 (278), p. 8-9, 25 vas. 2020.