Žukauskienė D. 2020-IEJI – VAIKŲ EMOCINĖS GEROVĖS METAI. Namai ne visuomet yra namai. Slauga. Mokslas ir praktika, n. 3 (279), p. 13-14, 25 kovo 2020.