Pocius E.; Matulevičienė R. Limfinės sistemos sutrikimai ir jų profilaktika paliatyviojoje slaugoje. Slauga. Mokslas ir praktika, v. 2, n. 7 (295), p. 24-28, 21 liep. 2021.