Stundžienė R. Žindymas ir jo reikšmė – slaugytojo (akušerio) patarimai. Slauga. Mokslas ir praktika, v. 2, n. 8 (296), p. 8-17, 30 rugpj. 2021.