Kunigėlytė, Indrė, ir Simona Paulikienė. 2020. „Pacientų Be sąmonės Skausmo Vertinimas Reanimacijos Ir Intensyviosios Terapijos Skyriuje“. Slauga. Mokslas Ir Praktika, nr. 5 (257) (rugsėjo), 6-9. https://www.zurnalai.vu.lt/slauga/article/view/19814.