Pocienė, Monika, Lina Gedrimė, Vanda Jakubaitienė, ir Rimantė Morkūnienė. 2020. „Kineziterapijos specialybės Studentų Fizinis Aktyvumas Kasdieniniame Gyvenime“. Slauga. Mokslas Ir Praktika, nr. 5 (257) (rugsėjo), 9-13. https://www.zurnalai.vu.lt/slauga/article/view/19815.