Janiušina, Diana, ir Lina Spirgienė. 2020. „Slaugos Studentų žinių Apie periferinės Venos Kateterių priežiūrą Vertinimas“. Slauga. Mokslas Ir Praktika 1 (10 (286), 1-9. https://www.zurnalai.vu.lt/slauga/article/view/20624.