Valančiūtė, Janina. 2020. „Trijų mūzų Susitikimas. Daktarės Laimos Bloznelytės-Plėšnienės autobiografinės Knygos ,Mėnulis Ir užuolaida‘ sutiktuvės“. Slauga. Mokslas Ir Praktika 1 (11 (287), 26-27. https://www.zurnalai.vu.lt/slauga/article/view/21191.