Stundžienė Rasa. 2021. „Žindymas Ir Jo reikšmė – Slaugytojo (akušerio) Patarimai“. Slauga. Mokslas Ir Praktika 2 (8 (296), 8-17. https://www.zurnalai.vu.lt/slauga/article/view/24678.