kompetencijų centro informacija S. priežiūros ir farmacijos specialistų (2020) „Kaip pateikti mokslinį straipsnį žurnalui ,Slauga. Mokslas ir praktika‘“, Slauga. Mokslas ir praktika, (10 (250), p. 15. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/slauga/article/view/19580 (žiūrėta: 17spalio2021).