kompetencijų centro informacija S. priežiūros ir farmacijos specialistų (2020) „Žaidimas-loterija ,Jūsų žinios – mūsų dovanos‘“, Slauga. Mokslas ir praktika, (10 (250), p. 16. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/slauga/article/view/19583 (žiūrėta: 9gruodžio2021).