kompetencijų centro informacija S. priežiūros ir farmacijos specialistų (2020) „Dešimtasis ,Pievelių šnabždesių‘ susitikimas“, Slauga. Mokslas ir praktika, (10 (250), p. 18-19. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/slauga/article/view/19585 (žiūrėta: 6spalio2022).