Gudelienė-Gudelevičienė L. (2020) „Nuotoliniai mokymai „Šiuolaikinis požiūris į tuberkuliozę“ virtualioje mokymosi ,Moodle‘ aplinkoje“, Slauga. Mokslas ir praktika, (11 (251), p. 14. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/slauga/article/view/19602 (žiūrėta: 4liepos2022).