Arūnu Bėkšta L. G.-G. pokalbis su (2020) „ERASMUS+ mobilumo projektas ,Andragoginio meistriškumo tobulinimas – mokymosi kokybei didinti‘ pusiaukelėje“, Slauga. Mokslas ir praktika, (1 (253), p. 13-14. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/slauga/article/view/19644 (žiūrėta: 18sausio2022).