Mikužienė V. (2020) „Slaugytojų, dirbančių stacionare, darbo motyvacija“, Slauga. Mokslas ir praktika, (2 (254), p. 4-8. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/slauga/article/view/19774 (žiūrėta: 2spalio2022).