Kunigėlytė I. ir Paulikienė S. (2020) „Pacientų be sąmonės skausmo vertinimas reanimacijos ir intensyviosios terapijos skyriuje“, Slauga. Mokslas ir praktika, (5 (257), p. 6-9. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/slauga/article/view/19814 (žiūrėta: 3spalio2022).