kompetencijų centro informacija S. priežiūros ir farmacijos specialistų (2020) „Nuotolinis mokymas – galimybė tobulinti profesines kompetencijas“, Slauga. Mokslas ir praktika, 1(9 (285), p. 18-20. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/slauga/article/view/19919 (žiūrėta: 17spalio2021).