kompetencijų centro informacija S. priežiūros ir farmacijos specialistų (2020) „Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijų centras – akredituota kompetencijų vertinimo įstaiga“, Slauga. Mokslas ir praktika, (10 (274), p. 14. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/slauga/article/view/20286 (žiūrėta: 26sausio2022).