Janiušina D. ir Spirgienė L. (2020) „Slaugos studentų žinių apie periferinės venos kateterių priežiūrą vertinimas“, Slauga. Mokslas ir praktika, 1(10 (286), p. 1-9. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/slauga/article/view/20624 (žiūrėta: 28gegužės2022).